Työvuorosuunnittelua on korjattava

Toimintalähtöistä työvuorosuunnittelua on toteutettu Siun sotessa vuodesta 2017. Ensisijaisena tavoitteena on ollut turvata asiakkaille ja potilaille osaava, oikea-aikainen ja turvallinen hoito. Tämä on oikea tavoite.  Malli kohtelee työntekijöitä tasapuolisesti, mutta samalla kuormittaa suuresti hoitajia. Tähän liittyvästä riidasta uutisoi muun muassa Yle Joensuu jo helmikuussa 2019.

Kokoomuksen valtuustoryhmä teki Siun soten valtuustolle aloitteen, jossa pyysi selvityspyyntöä ergonomisen työaikajärjestelmän inhimillistämisestä. Selvityksessä ilmeni, että osa lähiesihenkilöistä käy työvuorosuunnitteluun liittyvää keskustelua ja perustelee suunniteltua työvuorolistaa työntekijöilleen säännöllisesti, mutta osassa yksiköistä tämä toteutuu heikommin. On mahdollista, että jossain toimintayksikössä keskustelua ei käydä juuri lainkaan. Selvityksessä todetaan myös, että vuorotyö ja kolmen viikon välein vaihtuvat työvuorot ovat sosiaalista elämää rajoittavia ja kuormittavia, mutta myös työntekijän fyysistä palautumista heikentäviä asioita. 

Toimintakulttuurin muutoksen taustalla on toiminnan tehostaminen ja säästöt. Valitettavasti henkilöstöä ei aidosti kuulla. Hoitoalan henkilöstön työhyvinvointi on tällä hetkellä merkittävä ongelma ja ergonominen työaikasuunnittelu nousee toistuvasti esille, kun puhutaan henkilöstön jaksamisesta ja lisääntyneistä sairauspoissaoloista. Vuorotyö on jo itsessään kuormittavaa ja siksi kaikki mahdolliset joustot työvuoroissa auttavat jaksamaan. Työpaineet koetaan kasvaneiksi ja vaikuttamismahdollisuudet vähäisiksi, kun puhutaan työn, perheen ja vapaa-ajan sovittamisesta. 

Työntekijät tarvitsevat yksilöllisempää, joustavampaa ja työhyvinvointia tukevaa työvuorosuunnittelua. Näin saadaan henkilöstö pysymään työssään ja alalle lisää houkuttelevuutta. Työvuoroihin vaikuttaminen lisää motivaatiota ja työn mielekkyyttä. Konkreettisesti kuulluksi tuleminen on myös yksi tapa arvostaa henkilöstöä.  

Henkilöstöä on siis kuultava. Työntekijälähtöisellä hyvällä työaikojen hallinnalla edistetään henkilöstön jaksamista ja viihtymistä työssä sekä terveyttä ja hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla. Hyvinvoivasta henkilöstöstä hyötyvät organisaatio, työyhteisö ja yksilö. Se ilmenee myös parempana palveluna asiakkaille ja potilaille. Nykyisessä toimintalähtöisessä työvuorosuunnittelussa on vakavia puutteita ja sitä on korjattava.

Tuula Pakarinen ja Sanna Rissanen

aluevaltuutetut (sd.), Liperi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *