Rääkkylän vuodeosaston tulevaisuus

MIELIPIDE Viikolla 14 saimme lukea paikallislehdestä, että Rääkkylän terveyskeskussairaalalle – siis vuodeosastolle – valmistellaan viiden kuukauden mittaista sulkua, toukokuusta lokakuuhun!

Nyt asiasta on jo  tiedotettu vuodeosaston henkilökuntaa ja yhteistyötahoja,  ei kuitenkaan vielä neuvoteltu Rääkkylän kunnan kanssa. Perusteluna sululle on henkilöstövajeesta, pulaa on sekä hoitajista että lääkäripalveluista.

Väestörakenne noin 2000 asukkaan Rääkkylässä on vanhusvoittoinen. Vajaa puolet, väestölaskennan tämän vuoden ennusteen mukaan 852 on yli 65-vuotias. Vuosikymmenen 

lopussa yli 65-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä on jo yli puolet.

Rääkkylässä pelätään vuodeosaston viiden kuukauden sulkemisen johtavan mahdollisesti siihen, ettei sitä enää avata. Se vaikuttaisi myös muihin terveyspalveluihin: lääkäriin, laboratorioon ja

ajan oloon myös apteekin katoamiseen.

Aikaisempinä kesinä vuodeosasto on ollut suljettuna kuukauden, ja jo silloin katsomassa käyminen osoittautui omaisille vaikeaksi. Nykyisillä polttoaineen hinnoilla se olisi monelle jo mahdotonta.

Erityisesti ikäihmisten palvelut hyvinvointialueen vaalikeskusteluissa ja –lupauksissa päinvastoin 

painotettiin lähipalvelujen säilyttämistä ja parantamista. Mutta mitä tekee Siun Sote?

Kaikenikäisillä asiakkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan terveydenhoitopalveluiden toimintaan. Ihmiset on hoidettava, mutta miksi pienet yksiköt ovat aina menettäjiä? Me vaadimme tasa-arvoista kohtelua myös henkilöstöä ja hoidettavia kohtaan lähipalvelujen säilymisenä. Henkilöstöstä vastaa Siun Sote – ei kunta tai kuntalaiset.

Päivittäinen tiivis yhteys vuodeosasto / keskussairaala tavoitteena toteuttaa ja varmistaa jokaisen potilaan pääsy jatkohoitoon omalle paikkakunnalle.

Raili Makkonen, vanhusneuvoston pj.

Tuula Hirvonen, Rääkkylän sydänyhdistys ry

Pertti Häkkinen, Rääkkylän Eläkeliitto ry

Pertti Häkkinen, Rääkkylän Eläkeliitto ry

Raija Venäläinen, Kristillinen eläkeyhdistys ry

Mikko Hirvonen, Rääkkylän Eläkkeensaajat

Marjukka Konttinen-Lappalainen, SPR Rääkkylän yhdistys ja Rääkkylän asukasyhdistys ry

Vastaa