Siun Soten organisaation valuvika on korjattava

MIELIPIDE Hoitaessani päivittäin erikoissairaanhoitoon jonottavia potilaita, en voi ymmärtää, miksei joustavan hoitoketjun esteeksi  muodostunutta organisaation valuvikaa ole osattu korjata. 

Erikoissairaanhoidossa odottaa päivittäin lukuisia potilaita  kotiutusta. Samaan aikaan terveyskeskusten vuodeosastoja  supistetaan tai suljetaan.  

Kokonaisuutta ajatellen tämä ei vaikuta järkevältä toiminnalta,  koska erikoissairaanhoidon hoitopäivän hinta on moninkertainen  terveyskeskuksen vuodeosaston hoitopäivän hintaan nähden.  

Miksi joustavaa hoitoketjua ei ole saatu aikaan? Tietämättömyyttä? 

Syy piilee Siun Soten organisaatiomallissa ja siinä, että terveys- ja  sairaanhoitopalvelut ja vuodeosastopalvelut ovat eri siiloissa ja eri  johtajien alaisuudessa. 

Perusterveydenhuollon vuodeosastopalvelut, siis  

terveyskeskussairaalat ja hoivasolut, kuuluvat ikäihmisten  palvelut -siiloon eivätkä suinkaan terveys- ja sairaanhoitopalveluihin, vaikka järkevästi ajatellen näin kuuluisi olla. 

Molemmilla siiloilla on omat johtajansa, jotka tietysti pyrkivät  hoitamaan siilonsa talouden mahdollisimman hyvin. 

Kuitenkin näin on mahdollistettu osaoptimointi; vuodeosastoja  supistetaan samaan aikaan, kun erikoissairaanhoidon toiminta on tukehtumassa kotiutusta odottaviin potilaisiin.  

Tilanne näkyy kansalaisille lisääntyneenä kärsimyksenä ja pidentyneinä jonotusaikoina erikoissairaanhoitoon. Moninkertaisista kustannuksista puhumattakaan.

Onko tärkein, hoitoa jonottava, kärsivä potilas unohdettu  organisaatiohimmeliä rakennettaessa? 

Asiaan on saatava pikainen korjaus. 

Tapio Hämäläinen (vas.), Rääkkylä

aluevaaliehdokas

terveyskeskuslääkäri, kunnallisneuvos

Vastaa