Mielipide: Aktiivimallin olemus ja muutakin

Aktiivimallia tarvitaan kansantaloutemme ylläpitoon nykyisen passivoivan työttömyysturvan korvaajaksi, mutta kuitenkin valuviat korjaten. On aluksi seulottava kortistoon kuulumattomat hakijat muun muassa terveydelliset seikat huomioiden sekä eläkeputkessa olijat. On huomioitava myös asumis- ja alueelliset olosuhteet pitkine välimatkoineen. Ilman julkisia yhteyksiä työttömältä ei voi edellyttää oman auton käyttöä päästäkseen TE-palveluihin saamaan jopa vajaata palvelua. Matkat korostuvat Kainuun ja Lapin alueilla.

Työllistymistä edistäviä kokonaisuudistuksia olisivat TE-hallinnon toimintamalliin ja TE-keskuksille suunnatut resurssit 10 miljoonaa euroa, sekä TE-keskusten jalkautuminen maakuntiin työnhakuvalmennukseen muun muassa työ-, tulityö-, tieturva1- korttikoulutukset sekä elintarvike-, ravitsemusalan hygieniapassin koulutukset syrjäisessä maakunnassa joko yhteisiä palveluautoja tai vuokratiloja hyväksikäyttäen. TE-keskuksen ostopalvelut sekä valtionvarainministeriön tulorekisteri tuovat pätkätöille valoa. Digitalisaatiolla saadaan työvoimapoliittisten lausuntojen sekä Kelan että työttömyyskassojen keskinäiset tai niiden omat viiveet maksuista pois vähentäen kannustin- sekä byrokratialoukkuja.

Lähitulevaisuuden työn haasteita ovat muun muassa robotisaation sekä automaation myötä niin sanottujen käsitöiden  vähentyminen, synnyttäen uusia aloja sekä työpaikkoja. Joissakin kirjoituksissa on vanhaa ajatusta vaan mennä lapiohommiin, näitä avustavia duunareita ei enää ole, he ovat alan itseohjautuvia koulutettuja tai työssään pätevöityneitä alansa ammattilaisia. Ammattisuoja on 3 kuukautta. Työn arvo antaa usein itseisarvoa ehkä sosiaalista nousuakin estäen samalla syrjäytymistä.

Koulutustarjontaa aikuisille ovat muun muassa omaehtoinen koulutus, tutkintoihin valmistavat- sekä oppisopimuskoulutukset. Jo nyt on siirrytty Rekry- ja Täsmäkoulutuksiin, ne eivät ole työnantajille halpoja väyliä, joissa trendinä kulujen siirto työnantajille. Työvoimapoliittinen koulutus on historiaa reformin myötä.

Aktiivimallin vastustaminen poliittisella lakkoilulla ei kuulu arvomaailmaani, kannatan ammattiliittojen olemassaoloa mutta ay-liikkeiden muun muassa SAK:n eli SDP:n tulisi tulla tähän päivään ja edistää työllistäviä toimenpiteitä mm. koulutustoimilla ja työnvälitystoiminnalla, eikä varojen keruuta hallinnon ylläpitämiseksi Helsingin palatseissa oman valta- asemansa säilyttämiseksi.

Kari Pitkänen, Liperi-Rääkkylä Siniset ry:n puheenjohtaja

Vastaa