Ari Reijonen (oik.) ja Timo Tanskanen kaatoivat puita mittatarkan sahauksen ja tunkin avulla.