Yksityisen hoidon tuen kuntalisää korotetaan

Liperin kunnan hyvinvointilautakunta päätti korottaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää yksityisissä päiväkodeissa. Korotus voimassa 1. elokuuta alkaen päättyen ensi vuoden heinäkuun lopussa.

Korotus on määräaikainen, koska kunnassa aloitetaan valmistelemaan palvelusetelin käyttöönottoa.
Yksityisen hoidon tuen kuntalisää korotetaan yli 3-vuotiaiden lasten osalta 150 eurolla kuukaudessa ja alle kolmevuotiaiden 175 euroa kuukaudessa.
Kuntalisän korotuksen kustannusvaikutukset ovat sidoksissa yksityisissä olevien lasten määriin.
Arvioitu kustannusten lisäys kuntalisän korotuksesta on noin 27 000 euroa vuodelle 2023. Jos lapset siirtyisivät kunnalliseen varhaiskasvatukseen, palkattavan lisähenkilöstön palkkakulut olisivat kuitenkin korotettua kuntalisää suuremmat, perustellaan lautakunnan päätöksessä.

Vastaa