Jutussa käytetyt luvut on tilastoitu alkoholijuomien myyntipaikkojen mukaan.