Kaavoituksella on merkittävä rooli kulttuuriperinnön säilymisessä.