Kulunut vuosi on ollut haastava terveydenhuollossa. Mia Volmanen kokee, että koronavuoden aikana on tapahtunut myös hyviä asioita.