Siun sote varautuu turvaamaan hoidon työtaistelun aikana

Siun sote työnantajana on varautunut turvaamaan asiakkaiden ja potilaiden hoidon kunta-alan työntekijäjärjestöjen meneillään olevien työtaistelutoimien aikana. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto vaikuttaa Siun soten toimintaan, koska käytännössä kaikki Siun soten työntekijöiden järjestöt ovat ilmoittaneet työtaistelutoimista.
Toistaiseksi Siun sote on pystynyt järjestämään asiakas- ja potilastyön suhteellisen normaalisti.

– Pienimuotoisia vaikutuksia on ollut, joitakin käyntejä on jouduttu perumaan tai palveluaikaa supistamaan. Työtaistelun mahdollinen pitkittyminen tuo tietysti enemmän haasteita, ja niihin varaudumme, kertoo henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen.

Käytännössä varautuminen tarkoittaa sitä, että kriittiset yksiköt ja palvelut, kuten ensihoito, päivystys, tehohoito ja kiireelliset leikkaukset, samoin kuin asumisyksikköjen ja kotihoidon palvelut asetetaan tarvittaessa etusijalle. Kiireettömiä tehtäviä voidaan joutua siirtämään myöhemmäksi, jotta kriittiset palvelut saadaan turvattua.

– Potilasturvallisuus ei työtaistelutoimien takia ole vaarantunut. Ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstömme kanssa on toistaiseksi päästy hyvässä yhteistyössä eteenpäin. Meillä on myös lähes viidensadan hengen maakunnallinen varahenkilöstö, josta on saatu sijaisia esimerkiksi vuoronvaihtotilanteissa, Bjerregård Madsen toteaa Siun soten tiedotteessa.

Mahdollisista vastaanottoaikojen tai ryhmätoiminnan kokoontumisten peruutuksista ilmoitetaan aina etukäteen suoraan asiakkaille ja potilaille.

Vastaa