Asuinrakennusten palotarkastukset alkavat

Asuinrakennusten palotarkastukset alkavat Pohjois-Karjalassa tammikuun kuluessa. Tarkastussesonki kestää joulukuun alkuun saakka. Vuoden 2018 teemana on tukea ikäihmisten kotona asumisen turvallisuutta. Palotarkastusten painopisteenä on kotitaloudet joissa asuu yli 75- vuotiaita henkilöitä. Toki muissakin kotitalouksissa käydään.

Tarkastusten aikana neuvotaan ja autetaan asukkaita kodin paloturvallisuusasioissa, lisäksi kotitapaturmien ehkäisyyn kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Tarkastuksia tekevät henkilöt käyttävät aina virkapukua ja liikkuvat hälytysajoneuvolla.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen tavoitteena on viedä palo- ja henkilöturvallisuuden ilosanomaa 2500:aan kotiin.

Vastaa