Sinisten Kulmala: Tykkylumen aiheuttamiin sähkökatkoksiin varauduttava paremmin

Tykkylumen aiheuttamat sähköverkkojen viat ovat jälleen ajankohtainen ongelma, rääkkyläläinen kansanedustaja Kari Kulmala toteaa tiedotteessaan. Joulun ja uuden vuoden aikana Pohjois-Karjalassa sähkövikoja etsi ja korjasi 170 henkilöä, kahdeksan metsäkonetta sekä kaksi helikopteria, minkä lisäksi kolme helikopteria oli sahaamassa reunapuita ja pudottamassa lumikuormia.

Kulmala katsoo, että vuosittain toistuva ongelma vaatisi parempaa varautumista.

– Sähköt saattavat olla poikki useita vuorokausia. Maatilat ovat Pohjois-Karjalassa yleensä varautuneet omatoimisesti varsin hyvin, koska on ollut kyse pakosta ja elinkeinon jatkumisesta. Muussa varautumisessa on sen sijaan edelleen paljon parantamisen varaa, Kulmala toteaa.

Kansanedustajan mielestä ensisijainen keino on parantaa sähkön toimitusvarmuutta sähköyhtiöiden toimesta.

– Tähän velvoittaa jo voimassa oleva lakikin. Sähköverkon vieminen maan alle vie aikaa sekä rahaa ja silti mahdollisuus sähkökatkoihin on olemassa. Myrskyistä ja tykkylumesta johtuvia sähkökatkoja voidaan tällä toimenpiteellä kuitenkin vähentää huomattavasti, Kulmala toteaa.

Rääkkyläläispoliitikko esittää myös, että  kuntien ja yritysten tulisi varautua sähkökatkoihin nykyistä paremmin.

– Esimerkiksi kunnan palvelutuotanto tulisi varmistaa kriittisten toimintojen osalta. Käytännössä nämä toiminnat pitää varmistaa varavoimalla, ja tässä näen tällä hetkellä vielä paljon parannettavaa. Myös tärkeiden hyödykkeiden, kuten polttoaineiden jakelu tulisi varmistaa.

Kulmalan mielestä omavaraisuutta sähkön tuotannossa tulisi ehdottomasti parantaa.

– Valtion tulisi myös tukea kuntien ja yritysten varautumishankkeita, esimerkiksi varavoimakalustoon kohdennettavilla avustuksilla Huoltovarmuuskeskuksen kautta. Lisäksi keskuksen tulisi hankkia ja varastoida siirrettäviä aggregaatteja eri puolille maata. Näitä voitaisiin tarvittaessa siirtää kriittisiin kohteisiin laajoissa ja pitkäkestoisissa sähkönjakelun häiriötilanteissa. Puolustusvoimilla olevien aggregaattien käyttökynnystä ns. siviilikäyttöön tulisi myös madaltaa.

Kulmala uskoo, että omatoimista varautumista sähkökatkoksiin – eli käytännössä aggregaatin hankintaan – voisivat kannustaa myös pienemmät vakuutusmaksut.

– Olennaista on, että sähköyhtiöiden, valtion ja kuntien on näytettävä esimerkkiä hoitamalla tykkylumiin ja myrskyihin varautumisen parantamisessa oma osuutensa.

Vastaa