Kulmala vaatii toimenpidealoitteessaan valtakunnallisen raskaanliikenteen valvontayksikön perustamista

Rääkkyläläinen kansanedustaja Kari Kulmala toteaa tiedotteessaan, että poliisin suorittaman raskaanliikenteen valvonnan määrä on vähentynyt merkittävästi ja samalla valvonnan laatu ja monipuolisuus on heikentynyt.

– Kun Liikkuva poliisi lakkautettiin vuoden 2013 lopussa, luvattiin valtioneuvoston taholta se, että poliisihallinnon rakenneuudistuksen (PORA 3) yhteydessä raskaanliikenteen valvonnan määrä ei vähene eikä valvonnan laatu heikkene tasosta, millä se oli Liikkuvan poliisin aikakaudella. Nämä lupaukset voidaan viimeistään nyt todeta vain puheiksi, todellisuus on ihan muuta, Kulmala toteaa.

Tilastot osoittavat poliisin raskaanliikenteen valvonnan määrän olevan selkeästi sille PORA 3:n yhteydessä asetetuista tavoitteista jäljessä. Poliisin oman tilastoinnin mukaan tammi – lokakuun 2017 aikana raskaanliikenteen valvontaan käytetyt tunnit jäivät asetetusta tavoitteesta jälkeen keskimäärin – 14,4 % ja poikkeama tavoitteeseen oli – 72,8 5 ja + 5.8 % välillä.

Poliisin tilaston mukaan tammi–elokuun 2017 aikana samasta tavoitteesta jäätiin jälkeen keskimäärin -22.9 % ja tammi–toukokuun 2017 aikana tavoitteesta jäätiin jälkeen keskimäärin – 21,3 %. Poliisin oma tilastointi osoittaa siis selkeää miinusmerkkistä poikkeamaa niihin tavoitteisiin, joihin poliisihallinto ja eduskunta on sitoutunut vuoden 2014 alussa kun Liikkuva poliisi lakkautettiin. Eikä vuosi 2017 ole ollut mikään poikkeus, samanlainen on ollut kehitys muinakin vuosina Liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen.

Raskaanliikenteen valvonnan määrän kehitys näyttää olevan saman suuntainen myös Tullin osalla, sillä sielläkin raskaanliikenteen valvontaresurssit ovat olleet karsinnan kohteena. Rajavartiolaitos on PTR- organisaation viranomaisista ainoa, jonka valvonta näyttäisi säilyneen ainakin määrällisesti hyvällä tasolla.

– Merkittävintä on mielestäni, että jopa raskaanliikenteen kuljettajia edustavat ammattiyhdistysliikkeet, kuljettajien etujärjestöt ja myös kuljetusyrittäjien etujärjestöt ovat kantaneet vahvan huolen raskaan liikenteen valvonnan määrän vähenemisestä ja valvonnan laadun heikkenemisestä maamme tiestöllä. Valvonnan vähentymisen myötä harmaa talous saa lisää jalansijaa tiellä ja liikenneturvallisuusriskit kasvavat kuljetuskaluston kunnon heikkenemisen seurauksena.  Valvonnan puute heijastuu vahvasti myös kuljettajien haluun rikkoa heille määrättyjä ajo- ja lepoaikoja, jolloin riski kuljettajien väsyneensä ajamiseen kasvaa.

– Mielestäni raskaanliikenteen valvonnan määrän ja laadun takaamiseksi ja pelastamiseksi tulee maahamme perustaa valtakunnallinen raskaanliikenteen valvontayksikkö, mikä kokoaa alleen Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen raskaanliikenteen valvojat. Uuden organisaation organisaatiomalleja on löydettävissä useista Euroopan maista, missä vastaava toimenpide on tehty tarpeesta yhdistää raskaanliikenteen valvojien voimat. Kyseisten malliorganisaatioiden avulla voitaisiin rakentaa maahamme vielä jalostuneempi malli valtakunnallisesta raskaanliikenteen valvontayksiköstä. Käytännössä uusi organisaatio tekisi nykyisestä PTR- yhteistyöstä jopa päivittäistä.

Samalla rakennettaisiin koulutusohjelma, missä organisaatiossa työskenteleville Poliisin, Tullin ja Rajavartioston henkilöstölle annettaisiin sama mahdollisuus kouluttautua ammattitaitoiseksi raskaanliikenteen valvojaksi peruskoulutuksen paikkojen jakautuessa mahdollisimman tasaisesti Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen henkilöstölle huomioiden tietenkin kunkin organisaation koulutustarve.  Sama koulutusmalli koskisi myös raskaanliikenteen valvojien jatkokoulutusta.

– Kuulun Liikkuvan poliisin perinneyhdistyksen hallitukseen, joka myös vaatii omassa tiedotteessaan valtakunnallisen raskaanliikenteen valvontayksikön perustamista, Kulmala toteaa.

Kommentit

  1. Avatar Kirjoittanut Rossi Jorma

    Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *