Liperi neuvottelee uutta sopimusta Josekin kanssa

Liperin kunta neuvottelee parhaillaan uutta yhteistyösopimusta Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy:n kanssa. Myös Kontiolahden kunta käy parhaillaan vastaavanlaisia neuvotteluja.

Kunnat ovat esittämässä, että nykyinen yhteistyösopimus Josek Oy:n kanssa päättyy vuoden 2018 loppuun. Kuntien pyrkimyksenä on neuvotella uusi sopimus ensi vuoden aikana, jotta yhteistyötä päästään jatkamaan heti vuoden 2019 alusta.

Kuntien rooli elinvoiman edistäjinä korostuu jatkuvasti, joten nykyistä toimintamallia halutaan muovata sen mukaan. Kunnissa on vahva halu palvella yrityksiä uudella tavalla, joten resursseja on kohdennettava tulevaisuudessa mahdollisimman tehokkaasti.

Tarkoituksena on saada aikaan toimintamalli, joka tuottaa kasvua, kehitystä ja työpaikkoja alueelle. Kontiolahden ja Liperin tavoitteena on lähteä rakentamaan toimintamallia välittömästi yhteistyössä Josekin ja sen omistajakuntien kanssa.

Sopimusneuvotteluissa on tarkoitus sopia Liperin, Kontiolahden ja Josek Oy:n vastuunjaot uudestaan. Neuvotteluissa määriteltäisiin yhteistyömuodot, joiden pohjalta rakennetaan uusi rahoitusmalli. Lisäksi sovitaan muun muassa palvelusisällöistä ja raportoinnin muodoista sekä omistajakuntien roolista ja vastuusta toiminnan seurannassa ja kehittämisessä.

Asia on käsittelyssä molempien kuntien kunnanhallituksissa 27. marraskuuta. Päätöksen asiassa tekee kunnanvaltuusto; Liperissä asia nuijitaan 18. joulukuuta kokoontuvassa valtuustossa.

Vastaa