Antti Ticklen näyttää tekemiään saunapuita ja turvallista hakkuukehikkoa.