Toivo Hirvosen esittelemissä juoksuhaudoissa ei ole käyty muuta kuin värikuulasotaa.