Aati Saukkonen ohjelmoi vesipumppujärjestelmää, jota voidaan käyttää esimerkiksi teollisuudessa.