Lauri Hiltusen ongelmien ratkaisu on mielenkiintoista hänen ammattialallaan.