Pirkko Hirvonen ojensi auttavan kätensä Yhteisvastuun hyväksi.