Emma Nykyri kertoo, että vetyperoksidia on käytetty puhdistukseen paljon muun muassa sairaaloissa.