Järjestöfoorumin yhdessä työryhmässä pohdittiin kulttuuriavustusten jakoperusteita. Mukana olivat Ritva Ikonen (oik.), Pirkko Mutanen, Sari Sirkiä, Raija Albert ja Tuula Pakarinen.