Miisa Räsäselle on jäänyt aikaa pomputteluun joukkueharjoittelun puuttuessa.