Haravoijat heräävät keväällä pohtimaan puiden kaatamisasioita.