Oravilahdella selvitetään hanhien aiheuttamia vahinkoja ja tutkitaan karkotustoimen käyttöä torjuntakeinona.