Kunnanhallitus ja salokyläläiset kävivät tiivistä keskustelua toiveista ja toteuttamismahdollisuuksista.