Leinosenlammen itä- ja pohjoispuolen yleiskaavamuutostilaisuus kiinnosti viittäkymmentä henkilöä. Kaavasta kertoi Jorma Harju.