Roosa Tykkyläinen ja Aleksi Westman ovat oppineet tulkitsemaan pienen poikansa tarpeita.