Punaisen koulun pojilla on hutunkeitto meneillään.