Anna-Liisa Vepsäläinen (vas.) naulasi lippua Sirpa Naumasen läsnä ollessa.