Kunta on velvollinen poistamaan romuajoneuvot luonnosta mikäli kaaran haltija laiminlyö asianmukaisen kierrätyksen. Lasku toimenpiteistä lankeaa silti kulkimen omistajalle.