Aulikki Malinen (oik.) ja Leila Hölttä kävivät liikuntaohjaaja Reeta Raimoahon kanssa läpi Ikäinstituutin yksinkertaisia jumppaliikkeitä.