Kappalainen Juha Aronen siunasi Juhani Tiaisen kevätkylvöt.