Kuorokerholaiset ilahduttivat ikäihmisiä laulullaan Jyrin hoivakodissa.