Oravilahden kuivatusalueella käy nyt melkoinen kaakatus. Kalkittu peltokin kelpaa valkoposkihanhien leposijaksi.