Pertti Nissinen soittaa jo 27. kesää Kihauspelimanneissa – tarpeen tullen vaikka navetan ylisillä.