Kalle (vas.) ja Johannes Tyni valmistivat planeettoja paperimassasta.