Markus Nousiainen tervehtii päivittäin yli kolmeakymmentä asiakasta.