Sari Laakkonen kertoo, että pohjatyöt ovat usein remontin aikaa vievin osuus.