Denis Siposen laatiman melumallinnuksen mukaan erittäin harvinaisissakaan tilanteissa melu ei olisi lähimmillä kiinteistöillä häiritsevää.