Perinnepäivässä riitti monenlaista, menneestä muistuttavaa katsottavaa.