Jaana Moilasen pihapiirissä kasvava saarni on 15 vuoden aikana kasvanut kahdeksanmetriseksi.