Jenna Huttunen (vas.) askarteli yhdessä Elsi-tyttären kanssa.