Marjukka Hyttinen on koonnut aittaan valokuvanäyttelyn tilan historiasta.