Pentti Ranne on ollut tyytyväinen noin 8 vuotta kestäneeseen vuokrasuhteeseen.