Ari Multasen esittelemällä pienmetsäkoneella voi tehdä ensiharvennuksia ja pihojen puunraivauksia.