Tien perusparannus tulee ajankohtaiseksi esimerkiksi silloin, kun kuivatus ei enää toimi.