Pärnävaaralla puusilta on käyttökiellossa, myös kulku sillan alitse on suljettu.