Nuorten paikkaa suunnitellaan yläkoulun pohjoispuolelle

Liperin elinympäristölautakunta on tiistain kokouksessaan päättänyt valita Ylämyllyn nuorten kokoontumispaikaksi Vartiopolun tuntumassa olevan kohteen.

Nuorten paikan tarkalle sijainnille on vielä suunnitelmissa kaksi vaihtoehtoa, joista molemmat ovat yläkoulun pohjoispuolella: toinen Vartiopolun varressa ja toinen hieman Laavupolun puolella. Molemmat vaihtoehdot sijoittuvat virkistyskäyttöön tarkoitetulle alueelle. Lähin naapuri on 120 metrin päässä.

Vaihtoehtoja selvitettäessä todettiin, että alue on kohtalaisen hyvin saavutettavissa ja rakennettavissa. Ylämyllyn keskustaan yläkoulun suunnalta on parin kilometrin matka. Toisaalta selvityksessä pohditaan, tuoko nuorten paikkaa vandalismin uhkaa teollisuusalueelle tai yleisesti meluhaittoja.

Kesällä aloitetussa selvitystyössä löydettiin yhteensä 14 eri mahdollisuutta paikalle. Vaihtoehdoille tehtiin myös vaikutustenarviointi.

Vaihtoehdoista viisi sijaitsi taajaman länsiosissa Honkalammella tai Ylämyllyntien ja Kuopiontien läheisyydessä. Kahdeksan eri mahdollisuutta oli merkitty Jyrin alueelle ja yksi nykyisen ABC-kylmäaseman nurkalle.

Nuorilta kysyttäessä he kannattivat kahta yläkoulun läheistä sekä huoltoaseman viereistä sijaintia. Viimeisin jouduttiin jättämään listalta pois, sillä yksityinen maanomistaja ei puoltanut kohdetta.

Maankäyttö toteaa, että asukkaiden kuuleminen voidaan suorittaa mahdollisen kaavaprosessin yhteydessä sekä myöhemmin suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Lautakunnan päätöksestä kuitenkin tiedotettaisiin lähialueen asukkaita.

Nuorten paikan suunnittelu alkoi yli kaksi vuotta sitten valtuustoaloitteesta. Vuoden 2022 syksyllä Varikontien risteyksen tuntumaan junaradan lähelle ehdittiin jo aloittaa rakentaminen, kun työ keskeytettiin.

Vastaa