Kuva Jouhtenisen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.