Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto. Lokakuu 2023.